eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Margecianska spojka
Peter, 26.03.2011 (45539 pretan)

Jednou zo elezniných tratí, ktoré eleznice Slovenskej republiky v materiáli „program revitalizácie elezniných spoloností“ navrhli  zruši, je i tzv. margecianska spojka. Kee ma zaujímajú miesta na elezniciach, o ktorých nie sú dostupné informácie, jedného da, u dávnejšie, som sa vybral do Margecian pozrie, ako to s touto spojkou vlastne je. Výsledok môjho bádania je zverejnený v tomto lánku.

Margecianska spojka bola vybudovaná pravdepodobne pri výstavbe Trate druby, teda pri výstavbe novej dvojkoajnej trate v úseku medzi Kysakom a Margecanmi. Spojka, krátka elezniná tra spájala tra 173 ervená Skala – Margecany s traou 180 Košice – ilina. V súasnosti je spojka nefunkná, poda stavu trate je nefunkná u viac rokov.
 
Mapka margecianskej spojky
Margecany
  
Spojka je jednokoajná, z trate 173 odbouje výhybkou . 8. Na tra 180 bola spojka napojená len na koaj . 1. Pre prechod od Košíc na tra 173 sa zrejme vyuívala nealeká výhyba Ruín. Napojenie spojky na tra 173 a 180 je, resp. bolo zabezpeené návestidlami a odvratnými koajami. Spojka spolu traou 173 a 180 vytvárala triangel. V priestore triangla je vybudované menšie depo pre motorovú trakciu. Viac o spojke napovedia fotografie. Poasie v ase mojej návštevy nebolo ideálne, no na druhej strane mi umonilo foti aj proti "slnku". Moju pochôdzku som zaal na stanici v Margecanoch, na mapke je miesto oznaené ako bod 3. Zo stanice som išiel po trati 173 k bodu 1, odtia po elezninej spojke k bodu 2. Pretoe tra spojky bola zarastená tak, e ani koaj nebolo vidie vrátil som sa na tra 173, a prešiel k bodu 2, k miestu kde spojka bola napojená na tra 180.
 
Renátka odstavená na stanici v Margecanoch Margecany
 
Výpravná budova v Margecanoch Margecany
 
Stavadlo svoju funkciu dávno neplní Margecany
 
Vchodové návestidlo na trati 173 na vchode od ervenej Skaly Margecany
 
Smer ervená Skala - tu výhybkou . 8 zaína spojka (náv. Se1)
Margecany 
 
Zaústenie spojky je chránené návestidlami a odvratnou koajou (bod 1)
Margecany 
 
Smer Margecany - výhybka . 8 a zriaovacie návestidlo Se2
Margecany 
 
Pred modrým kolíkom je návestidlo SG - smer Margecany
Margecany 
 
Tra spojky je nezjazdná, zarastená krovinami a trávou
Margecany 
 
Na niektorých úsekoch sú koajnice demontované Margecany
 
Vzhadom na stav elezninej spojky som sa vrátil na tra 173 a odfotil vlak do Margecian
Margecany 812.023-0 
 
Obišiel som rušové depo a presunul som sa na druhý koniec spojky (bod 2) k trati 180.
 
Mostík na trati spojky nad miestnou cestou a návestidlo pred zaústením do trate 180 Margecany
 
Návestidlo na trati 180 pred dnes u neexistujúcou výhybkou spojky od Margecian Spojka
 
Z húštiny sa opä vynorila koaj spojky Margecany
 
Odvratná koaj na druhom konci spojky (bod 2)
Margecany 
 
Ešte zopár kríkov a...
Margecany 
 
...a sme pri trati 180 v smere do Košíc - výhybka však bola demontovaná u dávno
V pozadí pri koaji . 1 stojí návestidlo od Košíc (napravo), z trávy vyta koaj spojky
Margecany 
 
Rýchlik do Košíc prechádza miestom, kde margecianska spojka odboovala z trate 180 Margecany
 
Fotografie margecianskej spojky sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
S Papagjom na Horehronie (30.09.2014)
Pod Krovou hoou op iiel parn vlak (03.08.2014)
Dnes iiel Dobinsk adov expres (26.07.2014)
Pozvanie na vlet: Dobinskm adovm expresom (20.07.2014)
Zamraen v Raji 2013 (18.08.2013)
Za Pomaranom na Horehronie (07.08.2013)
Zamraen v Raji (21.08.2012)
Do Gelnice za Magdou (19.03.2012)
Motorkou z Koc do Gelnice (11.03.2012)
eleznin stanica Dobinsk adov Jaskya (26.01.2011)
Parnm vlakom popod Krovu hou (07.08.2009)
Stratensk labyrint (3.) Hamrick tunel - Dedinky (25.06.2009)
Stratensk labyrint (2.) Straten Stratensk tunel (11.06.2009)
Telgrtska sluka (z histrie trate) (01.06.2009)
Stratensk labyrint (1.) Dobinsk adov Jaskya - Straten (29.05.2009)
Tunel pod Besnkom (17.02.2008)
Hronsk tunel (02.01.2008)
Kamenn most v Telgrte - Chmarosk viadukt (23.12.2007)
Telgrtsky viadukt (05.12.2007)
Telgrtsky tunel (03.12.2007)
Viadukt Stratenk (21.10.2007)
Tra 173: erven Skala - Telgrt - Nlepkovo - Margecany (27.09.2007)


Home